Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV_1_2021_systém odpadového hospodářství 1.pdf 1.1.2022
ozv-mistni-poplatek-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi.pdf

1.1.2024

OZV - poplatek ze psů.pdf

1.1.2024

OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf

1.1.2020

Seznam parcel veřejného prostranství jež jsou předmětem místního poplatku.pdf

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška č.1-2015 Třídění odpadů.pdf 1.1.2016
Obecně závazná vyhláška č.2 -2015 Komunální odpad .pdf

1.1.2016

OZV 1/2005 o závazných částech územního plánu obce Vřesovice

1.7.2005

OZV 1/2003 o místních poplatcích

 1.1.2004

Obecně závazná vyhláška obce Vřesovice č. 2/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 1.1.2004
OZV 2/2003 Vřesovice - odpad 1.1.2004
OZV 2/2007 Vřesovice - odpad změna 1.1.2004
OZV 1/2007 Vřesovice - hrací přístroje  1.3.2007
OZV 1/2006 Vřesovice 1.1.2007

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech