Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Kultura > Historie obce > Symboly

Znak a prapor obce

Heraldické symboly udělil Vřesovicím na základě doporučení podvýboru pro heraldiku ze dne 17.5.2000 předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 20.června 2000. Dekret o symbolech převzal z rukou tehdejšího předsedy Poslanecké sněmovny Václava Klause starosta Vřesovic František Fica. Slavnost svěcení obecních symbolů a hasičského praporu se konala 28.září 2000. Symboly posvětil generální vikář olomoucké arcidiecéze mons. Milán Kouba.

K této příležitosti vydal obecní úřad pamětní tisk zároveň s připomínkou 25 let od založení dechové hudby Vřesovanky.

Heraldický popis znaku: V modrém štítě pod jelenem ve skoku šikmo položený meč hrotem vzhůru, křížem přeložený klíčem zuby nahoru a ven, vše zlaté.

Heraldický popis praporu: List tvoří modré čtvercové pole a žlutý svislý vlající pruh. V modrém poli kosmo položený klíč zuby nahoru a k žerdi, šikmo podložený mečem hrotem k hornímu cípu, vše žluté. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Výklad ke znaku a praporu

Znak:

znak

Modrá barva štítu je symbolem potoka Vřesůvky (modrý je i štít premonstrátského řádu). Jelen ve skoku je převzat ze znaku Pavla z Kralic, opata premonstrátského kláštera Hradiska u Olomouce, z pečeti obce, datované rokem 1523. Tento symbol připomíná více než 700 let svazku Vřesovic  s klášterem Hradisko u Olomouce : 1078-1151 patřila obec benediktinům, 1151-1784 premonstrátům. Jelen je také připomínkou výsad a práv Vřesovic spojených s užíváním pečeti. Klíč a meč - hlavní znakové symboly - jsou atributy patronů zdejšího kostela sv.Petra a Pavla, o němž máme první písemnou zmínku z r.1453(ovšem kostel zde stál už dříve).

Prapor:

PraporV návrhu praporu byla použita barevná kombinace ze znaku a praporu s tím, že zlato je nahrazeno žlutou barvou. V modrém čtvercovém poli listu praporu jsou zobrazeny jen hlavní symboly znaku, tj. klíč a meč.

Demografie obce 

Následující údaje jsou ze souborné informace Českého statistického úřadu z publikace „Sčítání lidu, domů a bytů 2001, okres Prostějov, Olomoucký kraj“ – ČSÚ 2003.
Některé údaje o obci z r.2001:

z ekonomicky aktivních pracuje v průmyslu  

60

v zemědělství   

18

ve stavebnictví  

25

obchod a opravy

11

doprava a telekomunikace 

15

ostatní odvětví  

51

 nezjištěno    

9

 Poznámka : 

Přibližně do poloviny minulého  století  větší část  obyvatel  pracovala v zemědělství, dále to byli „kovozemědělci“ a krejčí. V roce 1961 měly Vřesovice  543 trvale bydlících obyvatel.

Základní údaje o domovním fondu:

trvale obydlené domy  134
průměrné stáří domu (roky)    43,2
neobydlené domy   35
 z toho sloužící rekreaci    11    

Tyto údaje se pochopitelně každým rokem mění. Potěšitelné je, že se v posledních letech mírně zvyšuje počet obyvatel obce (narození, přistěhování) – v polovině roku 2006 měla obec 472 trvale přihlášených obyvatel -  a vesnici neopouštějí mladí občané v takové míře jako tomu bylo v druhé polovině 20.století.