Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Pro naše občany

Pro naše občany

Stavební a technické aktivity v obci

V obci se postupně vybudovala dešťová kanalizace, vodovod byl položen v r.1981, napojení domů vodovodními přípojkami je z r.1988. Středotlaký rozvod plynu včetně přípojek je z r.1992, telefonní kabel byl položen v r.2000. Chybí splašková kanalizace a čistírna odpadních vod – ty jsou předmětem projektu. Dále se v posledních přibližně dvaceti letech  v obci provedly následující stavebně-technické práce:

 • oprava a znovuuvedení do používání kaple sv. Kříže na hřbitově (1988)
 • oprava omítky věže (1990), sanační omítka spodní části věže (1999)
 • nový asfaltový povrch části silnice v zastavěné části „Dvůr“ (1993)
 • rekonstrukce bývalé školy nejprve pro saleziány (1992), pak přestavba na 10  moderních obecních bytů (2000)
 • generální oprava fary a její přestavba pro potřeby saleziánského učňovského střediska (1995)
 • zřízení ordinace praktického lékaře v zámku (1999)
 • oprava autobusové čekárny u kapličky (1999)
 • oprava fasád zámku a kamenného portálu zámku včetně nátěru oken a opravy střechy, nové vstupní dveře vnitřního nádvoří zámku a průjezdu, nové  fasády nádvoří zámku (2000-2005)
 • generální oprava exteriéru kapličky sv. Jana Nepomuckého včetně renovace soch na kapličce a instalace podzemního osvětlení kapličky (2000)
 • oprava soc. zařízení mateřské školy v zámku (2000, 2003)
 • generální oprava krovu kostela  a   statické zajištění kostela (2000-2003)
 • rekonstrukce místní komunikace ke stadionu a nový asfaltový povrch cesty ke hřbitovu (2002)
 • parkoviště u zámku(2003), oprava barokní sochy sv. Floriána a oprava pomníku padlým v 1.svět.válce před zámkem (2004)
 • kluziště v prostoru hasičského cvičiště(2003)
 • hudební pavilon a úprava hasičského cvičiště (2005)
 • zřízení malých dětských hřišť na třech místech v obci (2005)
 • demolice objektu č.83 (bývalý hostinec a samoobsluha, později v patře byty) jako příprava na novostavbu obecních bytů (2006)
 • generální rekonstrukce dvou vstupních vrat zámku a dveří do patra (2006)
 • pokračují soukromé stavby a opravy domů – za posledních 10 let bylo v obci postaveno šest nových rodinných domů a nejméně stejný počet byl zčásti nebo zcela opraven

Obec má vypracován územní plán (2003), ze kterého může vycházet pro plánování a rozhodování o využití spravovaného území. Obecní samosprávu čeká mnoho  úkolů, jejichž řešení představuje náplň práce v rozsahu mnoha let a s tím související značný nárok na obecní rozpočet. Hospodaření po roce 1990 je však každé období vyrovnané a obec není zadlužena.